Konferencje naukowe

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Już za nami

Konferencja naukowa on-line
pt. „SZKOLNICTWO SŁUŻB MUNDUROWYCH PO 1989 R. – ZMIANY, TRADYCJA, WARTOŚCI I TOŻSAMOŚĆ"

Patronat honorowy nad konferencją objął:
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
Termin: 13 września 2021 r.

Konferencja zorganizował Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Więcej informacji o konferencji